Regulamin Wypożyczalni

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 listopada 2019

Regulamin Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysych

 Regulamin określa zasady i warunki wypożyczania książek ze zbiorów Wypożyczalni.

  §1

 1. Ze zbiorów Wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
  1. ) okazać dowód osobisty,
  2. ) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
 4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
 6. Czytelnik przychodząc do wypożyczalni zostawia wierzchnie okrycie i teczkę lub torbę w szatni (holu,na wieszaku wypożyczalni).
 7. W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

§2

 1. Wypożyczyć można jednocześnie 4 woluminy, na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczanej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania za strony innych czytelników.
 3. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem, jeżeli stanowią one szczególne poszukiwane pozycje.
 4. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualne wypożyczone przez innych czytelników.
 5. W razie braku książki,czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego książka. Na prośbę czytelnika sprowadza w miarę możliwości z innych bibliotek.
 6. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się tylko na miejscu.
 7. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.

§3

 1. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§4

 1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek, będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zgubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelni. Wysokość odszkodowania ustala kierownik wypożyczalni, w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie. Czytelnik może , za zgodą kierownika wypożyczalni, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej - inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.

§5

 1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do księgi skarg i wniosków.

§6

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor ( kierownik ) biblioteki.

§7

 1. Przy bibliotece może działać Koło Przyjaciół Biblioteki, do którego mogą należeć wszyscy czytelnicy stosujący się do regulaminu Koła

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-11-13
Data publikacji:2019-11-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:użytkownik1
Liczba odwiedzin:355