Regulamin Czytelni

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 listopada 2019

Regulamin Czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysych

 1. Korzystanie ze zbiorów czytelni jest bezpłatne. Książek z księgozbioru podręcznego i czasopism nie wypożycza się do domu.
 2. Prawo korzystania mają wszyscy czytelnicy.
 3. Czytelnicy mogą korzystać z czytelni w dniach i godzinach podanych na zewnątrz lokalu.
 4. Udostępnione zbioru powierza się szczególnej trosce czytelników. Nie wolno podkreślać tekstu, wpisywać uwag na książkach i czasopismach
 5. Na kopiowanie fragmentów tekstu, rysunków, map, planów z książek i czasopism należy uzyskać zgodę bibliotekarza.
 6. Za uszkodzenie lub zniszczenie udostępnionych materiałów bibliotecznych czytelnik płaci odszkodowanie w wysokości ustalonej przez kierownika biblioteki
 7. Czytelnicy zobowiązani są zostawić w szatni wierzchnie okrycia, torby, siatki.
 8. W czytelni obowiązuje zachowanie ciszy i porządku, niedozwolone jest palenie tytoniu i spożywanie posiłków.
 9. Korzystający z czytelni jest zobowiązany każdorazowo przedłożyć bibliotekarzowi dowód tożsamości, wpisać się do zeszytu obecności i zająć wskazanie miejsce.
 10. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism bieżących, z roczników czasopism,  z księgozbioru pracowni regionalnej, innych materiałów bibliotecznych oraz własnych materiałów zgłoszonych uprzednio dyżurnemu bibliotekarzowi.
 11. Bibliotekarz udziela informacji dotyczących zasad korzystania z różnych materiałów i pomocy bibliotecznych zgromadzonych w czytelni.
 12. Czytelnicy mają wolny dostęp do księgozbioru podręcznego. Książki po wykorzystaniu należy zwrócić bibliotekarzowi. Nie wolno samemu wstawiać na regały.
 13. Dostęp do czasopism bieżących jest wolny. Czytelnik może korzystać jednorazowo z trzech tytułów czasopism, po wykorzystaniu należy je odłożyć na właściwe miejsce.
 14. Czasopisma z lat ubiegłych (roczniki z magazynu) należy zamawiać u bibliotekarza wcześniej co najmniej jeden dzień przed korzystaniem.
 15. W czytelni korzysta się również z książek sprowadzonych z innych bibliotek na zasadzie wypożyczeń między bibliotecznych.
 16. Czytelnicy mają prawo wpisać swoje uwagi i dezyteraty do książki życzeń i zażaleń dostępnej u dyżurującego bibliotekarza.
 17. Osoby nie stosujące się do regulaminu, lekceważące niniejszy regulamin i uwagi bibliotekarza mogą być pozbawione prawa korzystania z czytelni na czas określony lub stały.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-11-13
Data publikacji:2019-11-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:użytkownik1
Liczba odwiedzin:366